Barnet og dets relationelle miljø

I denne bog præsenteres en række tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, som belyser barnets tilknytning, forældrenes indre repræsentationer og mentaliseringsevne samt kvaliteten af det relationelle miljø i samspillet mellem forældre og barn.

 

Bogen indeholder en række praktiske redskaber, fx et nyudviklet anamneseskema til brug ved interview af forældrene i undersøgelsen, skema til sammenfatning af den kliniske vurdering samt overvejelser over, hvordan beskrivelsen af undersøgelsens resultat kan udformes.