Dissociationsfænomener

Traumatisk dissociation er en manglende evne til at kunne hele efter et psykisk traume. Forskningen i traumer og PTSD har medført en større forståelse for de skadevirkninger, traumatiske begivenheder kan få på alle niveauer i nervesystemet. 

 

Susan Hart har redigeret dette første samlede overblik over dissociationsfænomener på dansk. Samlingen af anerkendte traumeforskeres og forfatteres viden om dissociationsfænomener er et vigtigt bidrag til udviklingen af en samlet teoretisk forståelse af personlighedsudvikling, personlighedsforstyrrelser og traumatisk dissociation.