Fra interaktion til relation

Omdrejningspunktet i tilknytningsteorien er en forståelse af, at barnet har behov for at knytte sig til kærlige og pålidelige omsorgspersoner for at udvikle sin personlighed. Siden 1990’erne har forskningen i tilknytning integreret den nyeste hjerneforskning, der har bidraget til en mere nuanceret forståelse af sammenhængen mellem tilknytning og personlighedsudvikling.

 

I bogen stiller Susan Hart og Rikke Schwartz skarpt på fem forfatterskaber, der hver især har bidraget til forståelsen af tilknytnings betydning for personlighedsdannelsen: Donald W. Winnicott John Bowlby Daniel N. Stern Allan N. Schore Peter Fonagy.