Om Gitte Jørgensen & Charlotte Hagmund-Hansen

Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund-Hansen er begge psykologer og arbejder på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. 

Gitte og Charlotte SH