Om Susan Hart

Susan Hart er cand. psych. fra Københavns Universitet i 1988, og har siden arbejdet som psykolog inden for både voksen-, børne- og familieområdet.

 

Hun er en international kendt forfatter til en række banebrydende bøger om neuroaffektiv udviklingspsykologi, der bygger bro mellem udviklingspykologien og den nyeste hjerneforskning.

 

Susan Hart har som psykolog været leder af et familiebehandlingscenter og har desuden erfaring fra socialforvaltningen og børnepsykiatrien. I dag er hun privatpraktiserende og beskæftiger sig primært med undersøgelse, vurdering og behandling af børn og deres familier samt med supervision af psykologer, socialrådgivere, pædagoger, sundhedsplejersker og plejefamilier. Susan Hart holder desuden mange kurser og foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi.

 

Læs mere om Susan Hart:

neuroaffect.dk

docenten.dk

Susan Hart 2015