Om bøgerne

Klik på titlerne for at læse mere om bøgerne

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1

2016. 150 sider, 200 kr.

 

Trilogien om Neuroaffektiv udviklingspsykologi har fokus på, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Mennesket har et enormt medfødt potentiale til at udvikle sig, og hvordan man udvikler sig, afhænger af, hvordan man stimuleres.

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1 - Makro- og mikroregulering beskriver de små usynlige samspilsprocesser, hvor forældre og spædbørn sekund for sekund synkroniserer sig med hinanden.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 2

2016. 150 sider, 200 kr.

 

Trilogien om Neuroaffektiv udviklingspsykologi har fokus på, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Mennesket har et enormt medfødt potentiale til at udvikle sig, og hvordan man udvikler sig, afhænger af, hvordan man stimuleres.

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 2 - Fra tilknytning til mentalisering fokuserer på barnets dannelse af tilknytningsmønster, som er afgørende for dets evne til mentalisering. Børn konstruerer indre billeder af sig selv gennem interaktioner om alle hverdagens gøremål, og når børn har dannet indre repræsentationer af sine tilknytningserfaringer, opstår der en tryg eller utryg base, som former adfærden i forhold til sociale relationer senere i livet.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 3

2016. 150 sider, 200 kr.

 

Trilogien om Neuroaffektiv udviklingspsykologi har fokus på, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Mennesket har et enormt medfødt potentiale til at udvikle sig, og hvordan man udvikler sig, afhænger af, hvordan man stimuleres.

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 3 - De neuroaffektive kompasser beskriver et navigationsredskab til støtte for et menneskes personlighedsmodning, uanset alder. Bogen behandler de udfordringer, børn stilles over for i løbet af hjernens udvikling - fra en sansende til en følende og til sidst til en mentaliserende hel menneskehjerne. Kompasserne giver et overblik over, hvordan udviklingen ideelt set bør foregå, men illustrerer også, hvor let børn kan slås ud af kurs på deres udviklingsvej.

Inklusion, leg og empati

2. udgave, 2015. 347 sider, 350 kr.

 

Denne bog er skrevet til lærere, pædagoger, psykologer og andre, der arbejder med børn i børnehaver, børnehaveklasser og skoler, og som gerne vil etablere følelsesmæssigt modnende gruppefællesskaber med 4-12-årige børn.

 

Bogens forfattere er alle fagpersoner, som har støttet børns udviklingsproces gennem kreative tilgange, så disse børn har fået mulighed for at udvikle sig til personer, der kan indgå i konstruktive fællesskaber med en høj mentaliseringskapacitet.

Barnet og dets relationelle miljø

2013. 374 sider, 375 kr.

 

Barnet og dets relationelle miljø er en bog om den børnepsykologiske undersøgelse ud fra en tilknytningsbaseret, udviklingspsykopatologisk og neuroaffektiv model.

 

Bogens forfattere viser, hvordan denne teoretiske forankring kan guide psykologens metodiske overvejelser i undersøgelsesprocessen, og hvordan undersøgelsens resultat kan beskrives i en caseformulering ud fra faktorer, der enten hæmmer eller befordrer barnets personlighedsudvikling.

Neuroaffektiv psykoterapi med voksne

2011. 656 sider, 498 kr. 

Bogen er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. 

 

Neuroaffektiv psykoterapi med børn omsætter teorien til det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling på forskellige niveauer i barnets nervesystem. 

 

 

Bogen henvender sig til psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, pædagoger og andre fagpersoner, der indgår i familiebehandling og relations- og miljøbehandling med børn.

Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn

2013. 272 sider, 325 kr.

 

Bogen undersøger de forandringsskabende øjeblikke i forhold til børneterapi. Susan Hart og Marianne Bentzen samler beskrivelser og refleksioner fra fire børneterapeuters praksis og formidler via neuroaffektiv udviklingspsykologi deres bud på, hvordan det fælles menneskelige potentiale, som skaber psykiske forandringsprocesser, kan identificeres på tværs af forskellige terapeutiske tilgange.

 

I bogen gennemgås centrale elementer af den neuroaffektive udviklingspsykologi, de neuroaffektive kompasser samt transskriptioner af videofilmede terapier med børn, og de seks fagfolk går på jagt efter de almenmenneskelige faktorer, der kan skabe forandring i psykoterapi med børn.

 

Ledelse mellem hjerne og hjerte

2013. 550 sider, 498 kr.Morgendagens krav til ledelse kræver, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompetencer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser og emotioner optimalt. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og for sine medarbejdere.Dette er en nyskabende bog, der kobler den seneste ledelsesteori, herunder neuroledelse, sammen med udviklingspsykologi og bygger bro mellem de krav og den hverdag, lederen møder.

Neuroaffektiv psykoterapi med børn

2011. 656 sider, 498 kr.

En brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

 

Denne bog omsætter teorien til det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling på forskellige niveauer i barnets nervesystem.

 

Bogen henvender sig til psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, pædagoger og andre fagpersoner, der indgår i familiebehandling og relations- og miljøbehandling med børn.

Dissociationsfænomener

2011. 448 sider, 398 kr.

 

Susan Hart har redigeret dette første samlede overblik over dissociationsfænomener på dansk. Samlingen af anerkendte traumeforskeres og forfatteres viden om dissociationsfænomener er et vigtigt bidrag til udviklingen af en samlet teoretisk forståelse af personlighedsudvikling, personlighedsforstyrrelser og traumatisk dissociation.

 

Bogen henvender sig til psykologer, psykiatere og andre, der i deres arbejde møder traumatiserede mennesker.

Den følsomme hjerne

2009. 280 sider, 298 kr.

 

En lettilgængelig introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig igennem tilknytning og samhørighedsbånd.

 

Bogen introducerer de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed for at gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren beskriver også, hvilken støtte eller behandling der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for optimal følelsesmæssig udvikling.

Hjerne, samhørighed, personlighed

2006. 344 sider, 350 kr.

 

Bogen sammenfatter teorier om relationen mellem hjernefunktioner, adfærd og personlighed igennem hjernens modning i et tæt samspil med sit sociale og fysiske miljø. Den er præget af en sammentænkning af forskellige systemer, som man normalt ikke er vant til at tænke sammen i en struktureret psykodynamisk sammenhæng.

 

Bogen henvender sig til studerende inden for psykologi, pædagogik og sociale fag samt for ansatte på PPR-kontorer, børnepsykiatriske afdelinger, socialforvaltninger, børnerådgivninger osv.

Betydningen af samhørighed

2006. 416 sider, 395 kr.

Susan Hart beskriver i bogen, hvor væsentlige de neuroaffektive processer er for barnets sunde udvikling – og hvordan neurofysiologisk viden kan anvendes i den terapeutiske behandling af børn og voksne med psykiske forstyrrelser. Relationen mellem terapeut og klient kan støtte klientens nervesystem til udvikling og opløsning af traumer.

 

Bogen er en sammentænkning af forskellige teorier, som man normalt ikke er vant til at tænke sammen i en struktureret psykodynamisk sammenhæng, og den bevæger sig mellem tre forskellige niveauer, nemlig et neurobiologisk, et intrapsykisk og et interpersonelt.

Fra interaktion til relation

2008. 296 sider, 325 kr.

 

Fem tænkere, som på hver deres måde har bidraget til at udvikle tilknytningsteorien gennem 100 år:

  • Donald W. Winnicott
  • John Bowlby
  • Daniel N. Stern
  • Allan N. Schore
  • Peter Fonagy

 

Bogen er en præsentation af fem teoribygninger, men samtidig en mere generel introduktion til tilknytningsteorien, som i dag spiller en afgørende rolle for forståelsen af børns udvikling og især betydningen af tidlige omsorgsrelationer.